Wanneer kun je JouwOpruimHulp.nl inschakelen

 • Als je te veel spullen hebt door een dubbel huishouden, een erfenis, verzameldrang of wanneer je moeilijk afstand kunt doen van spullen en misschien kleiner gaat wonen;
 • Als je door werk, gezin, scheiding, ziekte of drukte het overzicht ook in huis kwijt bent geraakt, terwijl je dat juist zo nodig hebt om tot rust te komen;
 • Als je merkt dat je graag vrienden en familie in huis wilt ontvangen, terwijl dat niet kan vanwege de rommel. Je wilt gastvrij zijn in plaats van angst te hebben voor onverwacht bezoek;
 • Als je perfectionistisch of juist chaotisch van aard bent, waardoor het aanbrengen van orde je moeilijk valt;
 • Als je administratie is blijven liggen, vaak met alle gevolgen van dien;
 • Als je gaat verhuizen en je structuur en orde met het inpakken van je spullen nodig hebt;
 • Als een dierbare is overleden en je niet alleen zijn of haar spullen wilt opruimen;
Of juist
 • Als je zelf wilt zorgen dat je je nabestaanden ontzorgt en niet opzadelt met het opruimen van jouw spullen.

Opruimen met een beperking, ziekte of burn-out

Mezelf kunnen verplaatsen in de leefwereld van chronisch zieken is mij in mijn prive-leven met de paplepel ingegoten. Ik vind het daarom een mooie uitdaging om me in te leven in de noden en de struikelblokken die gepaard gaan met ziek zijn, rekening houdend met alle mentale, fysieke en financiele beperkingen.
 • Zo vraagt opruimen bij mensen met autisme een hele specifieke manier van aanpakken omdat ze meer naar de details dan naar het geheel kijken; verliezen ze sneller het overzicht terwijl ze eigenlijk gebaat zij bij een geordend leven. Ze beleven hun spullen daardoor op een heel andere manier. Een opruimplan voor hen opstellen, vergt veel inlevingsvermogen. Ze hebben het namelijk moeilijker met verandering en het doorhakken van knopen.
 • Bij iemand met een lichamelijke beperking is het heel belangrijk om alles te organiseren op maat van zijn of haar mogelijkheden. Dagelijks gebruikte spullen dienen moeiteloos binnen handbereik te blijven, maar anderzijds ook bereikbaar voor huisgenoten.
 • Mensen met Adhd of Hsp hebben dan weer absoluut een minimum aan prikkels nodig. Samen gaan we op zoek naar rust en overzicht via een methode die voor jou werkt in een wereld die zo anders is dan bij anderen.

PGB & WMO

De werkzaamheden van JouwOpruimHulp.nl kunnen met een indicatie Individuele Begeleiding worden vergoed. Als u door ziekte of een beperking extra hulp nodig heeft kan JouwOpruimHulp.nl een uitkomst zijn. Denk hierbij aan hulp bij het organiseren van uw huishouden, het op orde brengen van uw administratie, het herindelen van uw spullen waardoor ze beter binnen handbereik zijn in geval van een lichamelijke beperking.
Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichte vormen van zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ).
Via internet kan je een WMO-melding doen bij de gemeente waar je woont. Deze melding vormt de basis van de aanvraag voor hulp of zorg.
Scroll naar top